background
Polymer Recycling

Kombinuotos pakuotės (vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas) atliekų perdirbimo gamyklos atidarymas

Projektą vykdo Polymer Recycling, UAB

NG

Projektas įgyvendintas prisidedant Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Projektą kuruoja Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projekto esmė ir tęstinumas

Projekto tikslas – įdiegti kombinuotosios pakuotės perdirbimo technologiją, įsigyjant ir pritaikant inovatyvią įrangą.

Polymer Recycling, UAB atidarė kombinuotosios pakuotės atliekų perdirbimo gamyklą.

Įranga įsigyta nuosavybes teise ir neparduodama daugiau nei 5 metus.

Tai pirmoji tokių atliekų perdirbėja ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Perdirbimo proceso metu užtikrinamas beveik 100 proc. kombinuotų pakuočių atliekų panaudojimas ir perdirbimas.

Kombinuotosios pakuotės susidarymo kiekis ir poreikis perdirbti kiekvienais metais vis didėja. Atitinkamai Lietuvai yra keliami didesni reikalavimai dėl numatytos kombinuotosios pakuotės atliekų perdirbimo.

Atidarius perdirbimo gamyklą Lietuvoje, lengviau galima įgyvendinti Lietuvai keliamus uždavinius dėl pakuočių perdirbimo ir sutvarkyti būsimus atliekų kiekius padidėjus keliamiems reikalavimams.

Perdirbus kombinuotąją pakuotę gautos ekologiškos statybinės plokštės sparčiai populiarėja Skandinavų ir Vakarų rinkose, tačiau tikimasi, jog jos išpopuliarės ir Lietuvoje.

Įmonė savo veikloje inicijuoja ir vykdo edukacinę veiklą, t.y. skatina rūšiuoti ne tik suaugusius, bet ir vaikus.


Pareiškėjas

Polymer Recycling, UAB

Projekto kodas

NOR-LT09-ŪM-01-K-03-017

Veiklų įgyvendinimo laikotarpis

2015 m. balandžio 16 d. –
2017 m. balandžio 30 d.

Finansavimas

Projekto vertė: € 1.898.535,40
Finansavimo intensyvumas: 45%

Finansavimo šaltinis

Projektas dalinai finansuotas Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis

Kontaktinis asmuo

Dainius Sakalauskas
hello@polymer.lt

Projekto eiga

Pateikta projekto paraiška

2014 m. rugpjūtis
Pateikta paraiška siekiant gauti Norway Grants paramą projektui vykdyti

Paramos sutartis

2015 m. balandis
Pasirašyta sutartis dėl projekto vykdymo su LR Ūkio ministerija ir Centrine projektų valdymo agentūra

Įrangos įsigijimas

2016 m. gegužė
Pasirašyta pagrindinė įrangos projektui gamybos ir diegimo sutartis

Patalpų įsigijimas

2016 m. lapkritis
Pasirašyta patalpų veiklai vykdyti įsigijimo sutartis

Gamyklos atidarymas

2017 m. balandis
Atidaryta kombinuotos pakuotės perdirbimo į statybines plokštes gamykla