background

Kombinuotos pakuotės (vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas) atliekų perdirbimo gamyklos atidarymas

Projektą vykdo Polymer Recycling, UAB

background

Projektas įgyvendinamas Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Projektą kuruoja Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projekto esmė ir tęstinumas

  • Projekto tikslas – įdiegti kombinuotosios pakuotės perdirbimo technologiją, įsigyjant ir pritaikant inovatyvią įrangą.

  • Polymer Recycling, UAB planuoja sukurti kombinuotosios pakuotės atliekų perdirbimo gamyklą.

  • Įranga bus įsigyta nuosavybes teise ir neparduodama daugiau nei 5 metus.

  • Tai bus pirmasis tokių atliekų perdirbėjas ne tik Lietuvoje, bet ir Pabaltyje.

  • Perdirbimo proceso metu bus užtikrinamas beveik 100 proc. kombinuotų pakuočių atliekų panaudojimas ir perdirbimas.

  • Kombinuotosios pakuotės susidarymo kiekis ir poreikis perdirbti kiekvienais metais vis didėja. Atitinkamai Lietuvai yra keliami didesni reikalavimai dėl numatytos kombinuotosios pakuotės atliekų perdirbimo.

  • Atidarius perdirbimo gamyklą Lietuvoje, būtų galima lengvai įgyvendinti jai keliamus uždavinius dėl pakuočių perdirbimo ir sutvarkyti būsimus atliekų kiekius padidėjus keliamiems reikalavimams.

  • Perdirbus kombinuotąją pakuotę gautos ekologiškos statybinės plokštės sparčiai populiarėja Skandinavų ir Vakarų rinkose, tačiau tikimasi, jog jos išpopuliarės ir Lietuvoje.
  • Įmonė savo veikloje ketina inicijuoti ir vykdyti edukacinę veiklą, t.y. skatinti rūšiuoti ne tik suaugusius, bet ir vaikus.
Pareiškėjas

Polymer Recycling, UAB

Projekto kodas

NOR-LT09-ŪM-01-K-03-017

Veiklų įgyvendinimo laikotarpis

2015 m. balandžio 16 d. –
2017 m. balandžio 30 d.

Finansavimas

Projekto vertė: € 1.898.535,40
Finansavimo intensyvumas: 45% 

Finansavimo šaltinis

Projektas finansuojamas Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis

Kontaktinis asmuo

Dainius Sakalauskas
hello@polymer.lt

Projekto eiga

Pateikta paraiška Norway Grants 

2014 m. rugpjūtis
Pateikta paraiška siekiant gauti Norway Grants paramą projektui vykdyti

Paramos sutartis

2015 m. balandis
Pasirašyta sutartis dėl projekto vykdymo su LR Ūkio ministerija ir Centrine projektų valdymo agentūra

Įrangos įsigijimas

2016 m. gegužė
Pasirašyta pagrindinė įrangos projektui gamybos ir diegimo sutartis

Patalpų įsigijimas

2016 m. lapkritis
Pasirašyta patalpų veiklai vykdyti įsigijimo sutartis

Gamyklos atidarymas

2017 m. balandis
Kombinuotos pakuotės perdirbimo į statybines plokštes gamyklos atidarymas